Arrangementet er afholdt

…When You Look Away

Hvor går bevidsthedens grænser – og er vi forbundne på måder, vi ikke anede? Phie Ambo stiller de store spørgsmål i et filmisk eksperiment med overraskende svar. 

Hvor langt rækker bevidstheden? Og er vi måske forbundne med hinanden på måder, vi ikke anede? Det er ikke første gang, Phie Ambo kaster sig over forholdet mellem fysikkens grænser og det metafysiske – men denne gang er det med filmen selv som indsats. Ambo bruger sit emne som benspænd, hun må ikke selv tage kontakt til de medvirkende, der skal enten komme til hende af sig selv eller blive henvist af andre. Og linjerne mellem punkterne strækker sig fra Holger Bech Nielsen til en clairvoyant kvinde, og fra kvantefysik til et laboratorium for vitaliseret vand i Jylland. Spørgsmål leder til svar, der leder til nye spørgsmål – som leder til overraskelser, der vil komme bag på selv de mest hårdneglede skeptikere. Flere af dem ender nemlig med selv at deltage i Ambos bevidsthedseksperiment. Tilfældighed eller – ? En tankevækkende film fra det ukendte grænseland mellem videnskabelige og alternative verdenssyn.