Arrangementet er afholdt

TedX Copenhagen

_Believe

Hvad tror vi faktisk på? Hvordan har vores tro ændret sig? Kom med til TEDxCopenhagen-arrangement på Bremen Teater den 7. februar, hvor forskellige speakere udforsker det moderne landskab af det, vi tror på og hvad det hele betyder for os.

At tro eller ikke at tro”. Det plejede at være spørgsmålet. I dag er tro på noget mere komplekst, konstant forandring og udvikling. I et samfund, der tilskynder til individuel frihed, udsættes vi hele tiden for mennesker, der opfatter verden omkring os på en anden måde. Individuel tro er fejret, og selvom vores overbevisninger kan være forskellige, samles vi sammen gennem den viden, at tilhørsforhold er en integreret del af den personlige eksistens.

Speakere (offentliggøres løbende):

Alex Sabour – founder af Gorilla Media Denmark

Aksel Haaning – ph.d. og professor i filosofi

Caroline Shaffalitzky – ph.d og professor i filosofi

Lau Svenssen – økonom

Med flere…

Se mere info om speakerne på TEDxCopenhagens hjemmeside.

Der er unummerede pladser. Døre åbner kl. 14, arrangementet starter kl. 15 og varer til kl. 19.

____________________________________________________________

What do we actually believe in? Why do we believe? How have our beliefs changed? In the upcoming TEDxCopenhagen event at Bremen Teater, we want to explore the modern landscape of what we believe in, what you believe in, what they believe in and what it all means to us. Join us on February 7th 2019.

“To believe or not to believe”. That used to be the question. Today, believing in something is more complex, constantly changing and evolving. In a society that encourages individual freedom, we are constantly exposed to people who perceive the world around us in a different way. Individual belief is celebrated and although our beliefs may be different we are brought together through the knowledge that belonging is an integral part of personal existence.

Speakers (more to be announced):

Alex Sabour – founder of Gorilla Media Denmark

Aksel Haaning – ph.d. and associate professor of philosophy

Caroline Shaffalitzky – ph.d and associate professor of philosophy

Lau Svenssen – economist

And more..

The full program will be released before the event.

There will be free seating, on a first come – first served basis. Our volunteers will be there to assist guests. Doors to Bremen Teater open at 14, event starts at 15 and ends at 19.

More info about speakers at the TEDxCopenhagen website.