Arrangementet er afholdt

Imogen Heap + Frou Frou w. Guy Sigsworth

Mycelia’s Creative Passport

Et år, 40 byer med ”Mycelia’s ‘Creative Passport”- en bæredygtig fremtid for musikindustrien.

Globalt anerkendt og prisbelønnet kunstner og teknologisk innovatør, Imogen Heap, der er anerkendt for kreative værker, herunder Hide and Seek og Tiny Human, har annonceret sin første verdensturné i otte år, der vil samle indholdsskabere, fans og industrien i et unikt og innovativt format.

Bestående af koncerter med reformerede Frou Frou med Guy Sigsworth, vil touren også indeholde talks, workshops og udstillinger, og blive brugt som en platform for officielt at lancere ”Mycelia’s Creative Passport” – en vision, hvor musikere er forbundet via et verificeret og decentraliseret økosystem, skal fremme en artistledet, retfærdig og bæredygtig procedure. Ved hjælp af ny blockchain-teknologi  indeholder “Creative Passport” personlige oplysniger, som er unikt for hver musiker, og som giver skabere mulighed for at linke deres arbejde, herunder IDs, anerkendelser, værker og forretningspartnere og inkorporerer “smart contract” elementer, der hurtig og nemt gør det muligt at betale direkte og forenkler og demokratiserer betydningsfulde kommercielle partnerskaber og kreative samarbejder.

——————————————————–

Imogen Heap and Frou Frou with Guy Sigswoth.
A Year-Long, 40-City Event to Showcase Mycelia’s ‘Creative Passport’ – a Sustainable Future for the Music Industry.

Globally renowned and award-winning recording artist and technology innovator, Imogen Heap, recognised for creative works including Hide and Seek and Tiny Human, has announced her first world tour in eight years, which will bring together content creators, fans and the industry in a unique and innovative format.

Comprising of concerts with the reformed Frou Frou with Guy Sigsworth, talks, workshops and exhibitions, the 40-city tour will be used as a platform to officially launch Mycelia’s ‘Creative Passport’ – a vision of the future which sees music makers connected through a verified and decentralised ecosystem, promoting artist-led, fair and sustainable operating practices.  Using emergent blockchain technology, the ‘Creative Passport’ – which is unique to each music maker and which enables creators to link their work – contains personal information, IDs, acknowledgements, works and business partners and incorporates ‘smart contract’ elements, enabling quick and easy direct payments, and simplifying and democratising meaningful commercial partnerships and creative collaborations.