Arrangementet er afholdt

Etik & moral i podcasting

Talk

Denne talk tager udgangspunkt i de etiske og moralske udfordringer man som podcaster kan stå overfor og være i, når man beskæftiger sig med andre menneskers personlige fortællinger. Hvordan håndterer man kilder på en ordentlig og retfærdig måde, når der indenfor podcasting ikke findes fælles retningslinjer for dette – set i lyset af, at mange podcastere ikke nødvendigvis er uddannede journalister.

Vi har inviteret nogle podcastere med ind til en snak og debat om, hvordan de håndterer etiske og moralske dilemmaer i produktionen af deres podcasts. Hvordan er forskellene i den måde podcasterne håndterer deres kilder på? Hvilke dilemmaer opstår, og hvordan løser vi dem.

Moderator:
Bente Dalsbæk

Deltagere:
Emil Eusebius (“Det perfekte offer”)
Marie Louise Toksvig (“Politiradio”)
Sebastian Richelsen (“Politiradio” & “Myrdet”)